Godziny: Pn-Pt 8:00 — 16:00

Obserwuj nas:
Poznaj oferowane usługi

Nasza oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług, który stawia nas wśród firm kompleksowo wykonujących roboty ziemne oraz drogowe, począwszy od wykopów skończywszy na gotowych nawierzchniach wśród najlepszych.

W szczególności wykonujemy takie elementy robót jak:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej tj. „odhumusowanie”
 • wykonanie wykopów: szerokoprzestrzennych, jamistych, wąskoprzestrzennych,
 • skarpowanie, hałdowanie,
 • stabilizowanie podłoża spoiwami hydraulicznymi,
 • wzmocnienie podłoża geosyntetykami,
 • budowanie nasypów, wykonanie zasypek: fundamentów, ścian, itp.,
 • wykonanie makroniwelacji oraz mikroniwelacji terenu z zastosowaniem systemów sterowania maszyn Leica® czy Trimble® z uzyskaniem wymaganych spadków podłużnych oraz poprzecznych,
 • wykonanie podbudowy dróg, parkingów, hal, placów manewrowych itp. z użyciem materiałów tj. kruszywa naturalne, kruszywa łamane, betony, stabilizacje, geosyntetyki itp.,
 • wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni betonowych i granitowych, krawężników, obrzeży, ścieków itp.,
 • wykonanie odwodnienia wykopów za pomocą: igłofiltrów, pomp wszelkiego rodzaju, systemów drenażowych,
 • umocnienia skarp i dna cieków wodnych za pomocą: narzutu kamiennego, materaców gabionowych, koszy gabionowych, mat antyerozyjnych, mat bentonitowych itp.,
 • budowę przepustów drogowych żelbetowych oraz z elementów prefabrykowanych,
 • humusowanie terenów zielonych wraz z obsiewem trawą,
 • roboty rozbiórkowe

Aby najlepiej zaspokoić rosnące wymagania rynku i klientów wciąż unowocześniamy i poszerzamy park maszynowy, który w całości jest własnością firmy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia usługi najwyższej jakości, minimalizując jednocześnie czas realizacji powierzonych nam zadań.